Opći uvjeti poslovanja - Fitzone.hr

Fitzone.hr brand je sa svim svojim autorskim materijalima, digitalnim sadržajima i aktivnostima skrojenima po vlastitim programima, u potpunosti je u vlasništvu FITZONE d.o.o., Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Sesvete, OIB: 98842050375 dalje u tekstu Fitzone.hr.

Fitzone.hr je isključivi nositelj svih materijala koji se nalaze na stranici www.fitzone.hr kao na svim pripadajućim digitalnim kanalima koje Fitzone.hr redovito održava i uređuje.

Podaci o tvrtki:

FITZONE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge (FITZONE d.o.o.)
Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Sesvete
OIB: 98842050375
MB: 081381081
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Banka: OTP banka d.d.
IBAN: HR7424070001100218990
SWIFT (BIC): OTPVHR2X
Temeljni kapital: 20.000 kuna
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Osnivači/članovi društva: Tina Šmanjak, OIB: 80226377055, Palje Brdo, Palje Brdo 21

Fitzone.hr u svakom trenutku zadržava pravo izmjene svih trenutnih informacija, ažuriranja istih ili postavljanja novih.

PRUŽANJE USLUGA – PROVOĐENJE PROGRAMA

Tvrtka provodi programe u vidu online digitalnog sadržaja, a korisnik programa postaje svaka osoba koja je isti odabrala te plaćanjem potvrdila pristanak na sudjelovanje u programu. Tvrtka zadržava pravo kreiranja programa, a svi programi kupljeni na ovoj stranici mogu se provoditi u vlastitom domu korisnika. Korisnik će sa svim pravilima biti upoznat pismeno.

ODGOVORNOST

Odgovornost Fitzone.hr ograničena je do vrijednosti kupljenog programa u samom trenutku plaćanja. Fitzone.hr ne preuzima odgovornost za štetu prouzročenu pružanjem usluga iz programa. Cjelokupni program Fitzone.hr kreiran je u svrhu poboljšanja kvalitete života korisnika te programi ničime ne bi trebali stvarati ikakvu štetu korisnika.

Korištenje fitness programa u vlasništvu Fitzone.hr isključivo je na vlastitu odgovornost, te Tvrtka ne snosi nikakve posljedice na zdravlje nakon korištenja programa. Prije vježbanja i pristupanja programu potrebno je za vlastito dobro konzultirati se sa liječnikom.

AUTORSKA PRAVA

Čitav materijal koji uključuje tekst, zvuk, sliku, logo, ilustracije, i sav preostali sadržaj kreiran od strane Fitzone.hr, isključivo su vlasništvo Tvrtke. Kopiranje, presnimavanje, citiranje, distribuiranje, objavljivanje ili bilo koji drugi način korištenja i provođenja programa,a bez dopuštenja Tvrtke, nije dozvoljeno, a sve u skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranice www.fitzone.hr pristajete na komunikacije elektronskim putem. Time također prihvaćate sve obavijesti i ostali sadržaj koje primate elektronskim putem, a koji naravno zadovoljavaju pravne okvire koji su ostvareni u pisanom obliku.

UVJETI KUPOVINE

Uvjeti kupovine određuju postupak naručivanja, primanja usluge, plaćanja kao i reklamacije usluga ponuđenima na stranicama Tvrtke.

Isporučitelj programa na ovim stranicama je FITZONE d.o.o., Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Sesvete, OIB: 98842050375, a Kupac je korisnik internet trgovine, koji može odabrati jedan proizvod ili više proizvoda, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga prodavatelju. Sve su cijene izražene eurima s uključenim PDV-om. Obveznik je u sustavu PDV-a.

NARUČIVANJE

Naručivanje programa moguće je 24 sata na dan, svih 7 dana u tjednu. Naručivanje je u potpunosti omogućeno elektronskim obrascem na našoj web stranici https://fitzone.hr/online-programi/

PLAĆANJE

Sve naručene usluge, digitalni sadržaj i artikli korisnik će platiti kreditnom ili debitnom karticom, PayPal-om, uplatom na transakcijski račun ili internet bankarstvom, a plaćanje je omogućeno jednokratno.

Izjava o sigurnosti u slučaju plaćanja kreditnim/debitnim karticama i PayPalom

Unos osobnih podataka zaštićen je SSL protokolom sa enkripcijom podataka, a istu osigurava SSL certifikat izdan od RapidSSL CA. Sama autorizacija i naplata izvršava se putem Paypal i Stripe platforme.

Stripe kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

PayPal je elektronička trgovina koja je posrednik u plaćanju između kupca i prodavatelja kroz online sredstava transfera. Jedna od najvećih prednosti PayPal-a je što korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zloupotrebe osobnih informacija. Iz tog je razloga PayPal prihvaćen od strane korisnika kao siguran posrednik između dvije strane. Link: PayPal buyer protection

POTVRDA NARUDŽBE

Prilikom završetka kupovine, obavijest o naplati stiže prem korisniku putem e-maila, sa svim potrebnim zakonski propisanim detaljima o kupovini.

POVRAT/REKLAMACIJE

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu FITZONE d.o.o., Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Sesvete, OIB: 98842050375 za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i FITZONE d.o.o., Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Sesvete, OIB: 98842050375, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabtanog digitalnog proizvoda putem https://fitzone.hr/ uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Tvrtke na jedan od sljedećih načina:

  1. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik https://fitzone.hr/ web shopa,

  2. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik https://fitzone.hr/ web shopa,

  3. odabirom gotovinskog plaćanja i uplatom na IBAN FITZONE d.o.o.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Tvrtka zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između FITZONE d.o.o., Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Sesvete, OIB: 98842050375 i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Prije sklapanja Ugovora, korisnik potvrđuje da prihvaća ove Uvjete kupnje koji ujedno čine predugovornu obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača, kojima ga se obavještava o pravu na jednostrani raskid Ugovora te kojima se korisniku dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora. Po sklapanju Ugovora, korisniku se dostavlja potvrda o sklopljenom ugovoru.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora te zatražiti povrat novca, mora obavijestiti Fitzone.hr o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ime firme adresa i oib) ili elektroničkom poštom na info@fitzone.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na ovom LINKU.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora i povrat sredstava ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

  4. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranice https://fitzone.hr/ komunicirate s nama elektronskim putem. Tom prilikom također prihvaćate da sve obavijesti i ostali sadržaj koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju sve pravne okvire kao da su pripremljeni i u pisanom obliku.

IZMJENA UVJETA KUPOVINE

Fitzone.hr zadržava pravo u svakom trenutku ažurirati uvjete kupovine.

PITANJA I SUGESTIJE

Ako imate bilo kakva pitanja, prijedloge ili nedoumice, molim kontaktirajte nas na:

mail: info@fitzone.hr
mobitel: 099 70 70 243

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Prema pravilima Zakona o zaštiti potrošača, sve prigovore na kvalitetu usluga mogu se dostaviti u pisanom obliku na e-mail adresu info@fitzone.hr, a odgovor na vaš prigovor stići će najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora FITZONE d.o.o. i Korisnik će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, stvarno i mjesno je nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.